top of page

Eixos Transversals

04-eixos.jpg
04-eixos2.jpg

Hem creat un currículum educatiu propi pensat per a una educació a temps complet, entenent que aquest es desplega i es treballa en i des dels diferents entorns d’aprenentatge on els infants i joves participen. Així es tracta d'un currículum pensat per a les escoles, les entitats i associacions, els clubs esportius, les iniciatives per infants i joves i per a les institucions públiques. El nostre currículum està basat en cinc universos d’aprenentatge; d'aquests se'n deriven dotze competències per a la vida de les que, a la seva vegada, neixen els seus propis objectius d’aprenentatge i indicadors d’avaluació adequats a cada etapa evolutiva.

Treballem amb una metodologia transversal en tots els projectes, activitats, formacions i serveis que oferim. La nostra metodologia transversal es basa en la motivació, la metacognició, l’autoestima i l’autoconcepte i presenta un entorn educatiu on l’infant és el centre del seu propi aprenentatge. Per fer-ho, combinem les metodologies de l’aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge servei i els ambients d’aprenentatge. Dins d’aquestes, combinem diferents activitats, tallers i dinàmiques segons les necessitats de cada projecte.

04-eixos3.jpg

Hem trobat indispensable dotar de fonamentació teòrica i científica el nostre projecte educatiu. D'aquesta manera basem aquest i les nostres metodologies en les bases de la neuroeducació, referenciant els nostres eixos pedagògics a través de fonaments teòrics i científics de psicologia, pedagogia i neurociència.

04-eixos5.jpg
04-eixos4.jpg

Apostem per un equip multidisciplinar. Ens presentem com un equip conscient amb els valors i la metodologia que transmet, formant part així d’un teixit de treball organitzat, assembleari i innovador: teixint xarxa i sinergies amb d’altres iniciatives socioeducatives. 

Ens presentem com a artesans de l’educació. Seguint amb aquesta vessant transversal, trobem oportuna la creació d’espais i projectes educatius personalitzats i adaptats al context socioeconòmic i poblacional de cada escenari en el que actuem, és per això que ens especialitzem en la creació de projectes, formacions, jornades, recursos i eines fets a mida per a cada cas.

bottom of page