top of page
03-creacio.jpg

Creació i dinamització de projectes per infants i joves

Ens especialitzem en la creació i dinamització de projectes per a infants i joves seguint les nostres metodologies d'aprenentatge. 

 

Treballem aspectes clau del nostre currículum ja sigui en escoles, a través d'institucions públiques o entitats, clubs i associacions on participen infants i joves. 

Descoberta

de Poble

Són projectes en els que descobrirem diferents móns a través d'una problemàtica o repte a resoldre i on es desenvoluparan les competències per a la vida del nostre currículum.

Tenen una durada mínima de tres dies; dos d'aquests són a l'escola o a l'espai de l'entitat en qüestió i el tercer es duu a terme en format excursió i en variarà l'ubicació segons la temàtica de cada projecte.

Són projectes en els que l'objectiu o el repte plantejat sempre acabarà resultant un bé, un esdeveniment o una instal·lació nova pel poble o barri on es dugui a terme. A través d'aquest també treballarem diferents competències i ens permetrà conèixer altres infants i joves de la comunitat, així com l'oportunitat de compartir un projecte comú.

Els projectes de poble poden dur-se a terme en un conjunt d'escoles i/o entitats del mateix poble o barri, així com també només en un/a d'aquests.

bottom of page